Home > Youtube > 50000 Volt Accident

YouTube video: 50000 Volt Accident

50000 Volt Accident

Url: http://www.youtube.com/v/BtQtRGI0F2Q